Clwb Ieuenctid Cristnogol eglwysi Cymraeg Bangor yw
CIC BANG
. Bydd y clwb yn cyfarfod ar Nos Lun rhwng 7.30 - 9 o'r gloch. Cynhelir y clwb yn Festri Berea Newydd. Cadwch lygad ar y Digwyddiadur am y diweddaraf.

CIC Bang

Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR