Daeth Olaf i Fangor yn Ionawr 1992 wedi gweinidogaethu yn Sir Benfro, Dyffryn Teifi a Llŷn ac Eifionydd. Treuliodd ei blentyndod yn Abertawe a Dyffryn Aman. Mae’n briod â Helen ac mae ganddynt dri o blant a phedwar o wyrion (ar hyn o bryd!). Y mae Olaf ar gael unrhyw bryd am sgwrs, ymweliad bugeiliol neu i drafod unrhyw fater yn ymwneud â gweinidogaeth yr Eglwys. Croeso i chi ddefnyddio ei ebost neu gysylltu drwy’r wefan.
Ysgrifennydd
Gareth Roberts 
Yn hanu o Dreffynnon, Sir y Fflint ac yn briod â Menna. Mae ganddynt ddau o blant - Huw a Llinos. Cyn ymddeol dilynodd yrfa ym maes addysg uwch ac mewn llywodraeth leol gan arbenigo mewn addysg mathemateg. Wedi ymddeol mae’n ceisio poblogeiddio mathemateg mewn erthyglau a llyfrau ac ar y cyfryngau. Fe’i penodwyd yn Ysgrifennydd Pendref yn 2011, ac Eglwys Emaus yn 2017.
Gareth Roberts

Pwy Di Pwy

Gweinidog
Y Parchedig Olaf Davies
Y Parchedig Olaf Davies
Dyluniad Gwe Ymatebol
Responsive Web Design
Pobol y We

Map Safle
Emaus Bangor