Bydd oedfaon yr ail a’r pedwerydd Nos Sul yn y Mis yn Oedfaon Undebol pan fyddwn  un ai’n croesawu neu yn ymuno â’r gynulleidfa ym Merea Newydd. Cadwch lygad YMA am y drefn a’r lleoliad.  Cynhelir Oedfa Gymun ar fore Sul cyntaf y mis.
Gan amlaf cynhelir dwy oedfa bob Sul. Oedfa deuluol am 10yb fydd yn cynnwys stori i’r plant ac yna Ysgol Sul i’r plant yn ystod y bregeth a dosbarth i’r oedolion wedi’r oedfa.  Cynhelir Oedfa’r hwyr am 5.30.  Nodir lleoliadau’r oedfaon ar y wefan hon.
Oedfaon y Sul
OEDFAON UNDEBOL
OEDFAON Y SUL
Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR