Ar fore Iau o 9.15 tan 11.00 mae criw o famau / tadau / neiniau / teidiau yn dod â’r plant oed cyn meithrin i festri Penuel i chwarae, canu, peintio a chymdeithasu. Mae croeso i chi a’ch plentyn/plant ymuno. Mae’r cylch wedi’i gofrestru gyda
Mudiad Meithrin

Cylch Ti a Fi

Mudiad Meithrin
Os nad oes gennych blant mae cyfle a chroeso i chi wirfoddoli i helpu gyda’r gwaith.
Cysylltwch drwy’r wefan
Pier
Map Safle
Emaus Bangor
DIGWYDDIADUR